Giấy Cho Ngành May Mặc

Giấy kraft

Giấy được sử dụng cho đóng gói-bao bì và in ấn dành cho tạp chí và nhiều mục đích khác nhau.

Giấy lót bàn cắt

Dùng trải lên bàn cắt để phân tách các mẫu vải

Giấy kraft đục lỗ

Giấy đục lỗ có hai lọai : các lỗ tròn và lỗ tam giác đều. giấy đặt bên dưới các lớp vải sẽ không làm hư vải trong quá trình vận hành máy

Giấy sơ đồ trong ngành may

Giấy được chủ yếu làm cho thiết kế in và làm sơ đồ may. Giấy được sử dụng cho hầu hết các máy sơ đồ : GGT, GGS, Lector...