Sản Phẩm

Giấy Duplex

Giấy Duplex được sử dụng cho rất nhiều mục đích, lọai giấy sử dụng nguyên liêu tái sinh, thân thiện với môi trường

Giấy pơluya và giấy mềm

Giấy pơluya, mỏng – bền chắc, dùng cho in ấn, gói sản phẩm, độn mũi giày.

Giấy kraft

Giấy được sử dụng cho đóng gói-bao bì và in ấn dành cho tạp chí và nhiều mục đích khác nhau.

Giấy lót bàn cắt

Dùng trải lên bàn cắt để phân tách các mẫu vải

Giấy kraft đục lỗ

Giấy đục lỗ có hai lọai : các lỗ tròn và lỗ tam giác đều. giấy đặt bên dưới các lớp vải sẽ không làm hư vải trong quá trình vận hành máy

Giấy sơ đồ trong ngành may

Giấy được chủ yếu làm cho thiết kế in và làm sơ đồ may. Giấy được sử dụng cho hầu hết các máy sơ đồ : GGT, GGS, Lector...

Giấy bìa cứng

Giấy Duplex và bìa vàng, bìa xám  được làm từ giấy tái sinh. Sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau: Làm hộp giấy, In ấn, Nâng mũi giày, làm rập trong ngành giầy .v.v.