Giấy sơ đồ trong ngành may

Giấy được chủ yếu làm cho thiết kế in và làm sơ đồ may. Giấy được sử dụng cho hầu hết các máy sơ đồ : GGT, GGS, Lector...

Mô tả:

Giấy được chủ yếu làm cho thiết kế in và làm sơ đồ may. Giấy được sử dụng cho hầu hết các máy sơ đồ : GGT, GGS, Lector…

Chúng tôi cung cấp sản phẩm đa dạng, nhiều khổ và tính chất kĩ thuật khác nhau.

Đặc trưng của giấy: Không nhăn, thẳng đều và bền chắc, không bị đứt giấy trong khi máy chạy. Chúng tôi cung cấp  các dạn cuộn, hai đầu lõi thẳng đều, sử dụng ống nguyên, không nối ống giấy.
Giấy được đóng gói bằng giấy craft bên ngoài, sẽ không bị thấm nước hoặc dính bụi.

  • Loại giấy:  Giấy dùng cho mấy sơ đồ
  • Tên giấy: Giấy in trắng, Giấy draft, Giấy in báo, Giấy bao gói vàng
  • Định lượng giấy: 50g/m2 – 90g/m2, chất lượng khác nhau.
  • Khổ cuộn: 48,60, 63,72,80, 82 inch
  • Trọng lượng cuộn : 25-30 kg/cuộn
  • Đặc tính kĩ thuật: Chúng tôi cung cấp giấy sơ đồ theo yêu cầu của khách hàng.