Giấy pơluya và giấy mềm

Giấy pơluya, mỏng – bền chắc, dùng cho in ấn, gói sản phẩm, độn mũi giày.

Giấy pơluya và giấy mềm

Giấy pơluya, mỏng – bền chắc, dùng cho in ấn, gói sản phẩm, độn mũi giày.

Mô tả :

  • Khổ giấy : theo yêu cầu kỹ thuật của khách hàng
  • Màu sắc : màu xám và trắng
  • Định lượng : từ 17 tới 30 gsm