Giấy lót bàn cắt

Dùng trải lên bàn cắt để phân tách các mẫu vải

Giấy lót bàn cắt

Dùng trải lên bàn cắt để phân tách các mẫu vải. Khách hàng thông thường sử dụng lọai giấy có chất lượng kém hơn lọai dùng cho máy sơ đồ để tiết kiệm chi phí, chúng tôi có thể đáp ứng mọi nhu cầu cho khách hàng.

  • Lọai giấy : giấy dùng lót bàn cắt
  • Tên giấy(dùng cho sơ đồ) : giấy kraft, giấy tái sinh, giấy bao gói vàng
  • Định lượng giấy : 50g/m2-90g/m2, chất lượng khác nhau.
  • Khổ cuộn : 48, 60, 63, 72, 80, 82 inch
  • Trọng lượng/cuộn : 25-30kg/cuộn (cuộn nhỏ) va 500-700kg/cuộn (cuộn lớn)
  • Đặc tính kỹ thuật : chúng tôi cung cấp giấy lót bàn theo yêu cầu của khách hàng