Giấy kraft

Giấy được sử dụng cho đóng gói-bao bì và in ấn dành cho tạp chí và nhiều mục đích khác nhau.

Giấy kraft

Mô tả chi tiết :

Giấy rất bền, chắc, căng khó rách và độ cứng bền cao, đủ để đảm bảo chất lượng cho mục đích sử dụng của khách hàng. Giấy được sử dụng cho đóng gói-bao bì và in ấn dành cho tạp chí và nhiều mục đích khác nhau.

  • Định lượng: từ 60 g/m2 tới 150 g/m2
  • Khổ cuộn: 78.2 cm * 109.2 cm