Giấy in báo

Giấy in báo

Giấy thông thường sử dụng cho in báo chí, sách giáo khoa, đóng gói, giấy này có chất lượng và giá thành thấp hơn so với giấy in.

Mô tả:

  • Tên sản phẩm       :  Giấy in báo
  • Độ sáng                  : 60 – 80 %
  • Định lượng             : Từ 45g/m2 đến 58g/m2 tùy theo chất lượng của từng loại giấy.
  • Kích thước             : 60, 65, 84, 109 cm/cuộn- 60×84, 65×83, 65×97, 79x109cm/ram
  • Đặc biết chúng tối có thể đáp ứng theo nhu cầu kĩ thuật của khách hàng