Giấy Duplex

Giấy Duplex được sử dụng cho rất nhiều mục đích, lọai giấy sử dụng nguyên liêu tái sinh, thân thiện với môi trường

Giấy Duplex được sử dụng cho rất nhiều mục đích, lọai giấy sử dụng nguyên liêu tái sinh, thân thiện với môi trường. Giấy bìa chúng tôi cung cấp đa dạng chủng lọai : Mặt trắng-đế xám, Hai mặt trắng, Mặt trắng . . .
Được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp đóng gói ; Thùng Carton, khay-thùng để vận chuyển thức uống, Bìa sách và tạp chí, hộp băng đĩa . . .

Mô tả:

  • Lớp tráng phủ ngoài : 9 gm/m2 (± 1 gm)
  • Lớp tráng phủ trên: 9gm/m2 (± 1gm)
  • Định lượng:  từ 250 gsm tới 500 gsm(±3%)
  • Độ ẩm : 8% ( ±1%)

Ngòai ra chúng tôi cũng cung cấp nhiều lọai giấy bìa khác và giấy bồi các lọai